A London Bridge verseny felhívása

A 2021/22. tanévben az 5., 6., 7. és 8. évfolyamos tanulók számára ismét megrendezzük

LONDON BRIDGE ANGOL NYELVI TESZTVERSENYÜNKET.

A három fordulós, országos, egyéni tesztverseny lebonyolítása a következő módon történik:

1. FORDULÓ (VÁLOGATÓ)

Az ingyenes válogató forduló célja azoknak a tanulóknak a kiválasztása, akiket teljesítményük alapján érdemesnek tartanak a versenyre benevezni. Felhívásunkhoz egy példányban mellékeljük a válogató forduló teszt rendszerű feladatanyagát (az eredeti A4 méretű feladatlapok honlapunkról letölthetők). A feladatlapot a tanulók a nevezési határidőig bármely időpontban iskolai keretben (járványhelyzet esetén egyénileg) oldhatják meg.

NEVEZÉS

Az ingyenes válogató fordulóban elért teljesítményük alapján a versenyre benevező tanulók adatait (iskola címe, tanulók neve,évfolyama, tanára) összegyűjtve február 10-ig kérjük emailben fenti címünkre küldeni (a jelentkezéseket azonnal visszaigazoljuk). A nevezési díj 2-30 tanuló jelentkezése esetén 1800 Ft/fő, egy tanuló esetén 2400 Ft/fő, 31 vagy több tanuló esetén kedvezménnyel 1500 Ft/fő. A nevezési díjat belföldi postautalványon2 a nevezéssel egy napon fenti címünkre kérjük befizetni (nevezésenként egy utalványon összegyűjtve).  Postautalványon történő befizetésekor a 30000 Ft-nál nagyobb befizetések utalványdíját átvállaljuk3. A levonható összeg     18-35 tanulóra 2045 Ft, 36 tanulótól 2780 Ft. A számlát külön levélben küldjük, ha az utalvány hátoldalán a “Közlemény” rovatban a “számlát kérünk” szöveget feltüntetik (alapítványi befizetés esetén a feladó az alapítvány legyen). A nevezési díj 10400205-02000271-00000000 számlánkra utalással is fizethető. Az iskolai, alapítványi, tankerületi költségviselési szándékot kérjük a nevezéskor jelezni, mely esetben külön levélben előszámlát küldünk.

2. FORDULÓ (ISKOLAI DÖNTŐ)

A második forduló feladatait február 21-én postázzuk az iskola igazgatójának ill. a szervező pedagógusnak címezve. Minden résztvevő külön feladatlapot és sorszámozott kódlapot kap. A feladatokat a tanulók az iskolában, tanári felügyelettel március 11-ig oldják meg. A kódlapokat március 11-ig kell postára adni (elsőbbségi levélként). A beérkezett kódlapok értékelése után az eredményeket legkésőbb április 4-ig postázzuk az iskoláknak. A legjobb eredményt elért tanulókat meghívjuk az országos döntőre4, amelyen évfolyamonként az első 80-120 tanuló (12-18%) vehet részt.

3. FORDULÓ (ORSZÁGOS DÖNTŐ)

Az országos döntőt május 14-én, szombaton 10.00 órától 13.00 óráig tervezzük Budapesten, az ELTE Lágymányosi Campus Déli Épületében (Budapest XI., Pázmány Péter rkp. 1/c.). A versenyfeladatok megíratása után a helyszínen értékeljük az eredményeket, a győzteseket könyvjutalomban részesítjük. Ha ekkor újra lennének járványügyi korlátozások, akkor ugyanezen időpontban online döntőt rendezünk.

A versennyel kapcsolatban további információkat a fenti elérhetőségeinken lehet kérni. Gyakorló feladatanyag www.titokonline.huhonlapunkon található.

Előre is köszönjük a Kollégák részvételét a verseny lebonyolításában.


1A benevezést elsősorban azoknak ajánljuk, akik a válogató fordulóban legalább 66%-os teljesítményt értek el. A döntőre egy iskolából egy évfolyamról általában legfeljebb 3 tanulót, az összes évfolyamról együtt a benevezett tanulók legfeljebb 50 %-át hívjuk meg. Kis létszámú jelentkezés (egy iskolából összesen legfeljebb 3 tanuló) esetén ez általában legfeljebb 1 tanuló meghívását jelenti.

2Kérjük a létszámtól is függő járulékos költségeket (utalvány, levél feladása) figyelembe venni.

3Kérjük, csökkentsék költségeiket, könnyítsék munkánkat azzal, hogy  18 vagy több fő nevezése esetén postautalványon fizetik be a nevezési díjakat.

4Bonus rendszer: egy iskolából 21 vagy több tanuló jelentkezése esetén a döntőre legalább két tanulót mindenképpen meghívunk. Tömegesen előforduló azonos hibák esetén a meghívást egyedi mérlegelés szerint korlátozzuk.


Az első forduló feladatai

Titok Oktatásszervező BT