A London Bridge verseny felhívása

A 2020/21. tanévben az 5., 6., 7. és 8. évfolyamos tanulók számára ismét megrendezzük

LONDON BRIDGE

A három fordulós, országos, egyéni tesztverseny lebonyolítása a következő módon történik:

1. FORDULÓ (VÁLOGATÓ)

Az ingyenes válogató forduló célja azoknak a tanulóknak a kiválasztása, akiket teljesítményük alapján érdemesnek tartanak a versenyre benevezni. Felhívásunkhoz egy példányban mellékeljük a válogató forduló teszt rendszerű feladatanyagát (A5 méretről visszanagyítható, az eredeti A4 méretű feladatlapok honlapunkról letölthetők). A feladatlapot a tanulók a nevezési határidőig bármely időpontban iskolai keretben (járványhelyzet esetén egyénileg) oldhatják meg. A helyszíni értékeléshez segítséget adhat a mellékelt megoldási kulcs.

NEVEZÉS

Az ingyenes válogató fordulóban elért teljesítményük alapján a versenyre benevező tanulók adatait (iskola címe, tanulók neve, évfolyama, tanára) összegyűjtve emailben vagy levélben február 15-ig kérjük fenti címünkre küldeni (az emailben jelentkezéseket azonnal visszaigazoljuk). A nevezési díj legalább 2 tanuló jelentkezése esetén 1800 Ft/fő, egy tanuló esetén 2400 Ft/fő, 31 vagy több tanuló esetén kedvezménnyel 1500 Ft/fő. A nevezési díjat belföldi postautalványon2 a nevezéssel egy napon fenti címünkre kérjük befizetni (nevezésenként egy utalványon összegyűjtve).  Postautalványon történő befizetésekor a 30000 Ft-nál nagyobb befizetések utalványdíját átvállaljuk3. A levonható összeg 18-35 tanulóra 2045 Ft, 36 tanulótól 2780 Ft. A számlát külön levélben küldjük, ha az utalvány hátoldalán a “Közlemény” rovatban a “számlát kérünk” szöveget feltüntetik (alapítványi befizetés esetén a feladó az alapítvány legyen). A nevezési díj 10400205-02000271-00000000 számlánkra utalással is fizethető. Az iskolai, alapítványi, tankerületi költségviselési szándékot kérjük a nevezéskor jelezni, mely esetben külön levélben előszámlát küldünk.

2. FORDULÓ (ISKOLAI DÖNTŐ)

A második forduló feladatait február 25-én postázzuk az iskola igazgatójának ill. a szervező pedagógusnak címezve. Minden résztvevő külön feladatlapot és sorszámozott kódlapot kap. A feladatokat a tanulók az iskolában, tanári felügyelettel március 12-ig oldják meg. A kódlapokat március 12-ig kell postára adni (elsőbbségi levélként). A beérkezett kódlapok értékelése után az eredményeket legkésőbb március 30-ig postázzuk az iskoláknak. A legjobb eredményt elért tanulókat meghívjuk az országos döntőre4, amelyen osztályonként az első 80-120 tanuló (12-16%) vehet részt.

3. FORDULÓ (ORSZÁGOS DÖNTŐ)

Az országos döntőt  május 8-án, szombaton 10.00 órától 13.00 óráig tervezzük Budapesten, az ELTE Lágymányosi Campus Déli Épületében (Budapest XI., Pázmány Péter rkp. 1/c.). A versenyfeladatok megíratása után a helyszínen értékeljük az eredményeket, a győzteseket könyvjutalomban részesítjük. Ha ekkor még lennének járványügyi korlátozások, akkor ugyanezen időpontban online döntőt rendezünk.

A versennyel kapcsolatban további információkat a fenti elérhetőségeinken lehet kérni. Gyakorló feladatanyag www.titokonline.hu honlapunkon található.

Előre is köszönjük a Kollégák részvételét a verseny lebonyolításában.


1A benevezést elsősorban azoknak ajánljuk, akik a válogató fordulóban legalább 66%-os teljesítményt értek el. A döntőre egy iskolából egy évfolyamról általában legfeljebb 3 tanulót, az összes évfolyamról együtt a benevezett tanulók legfeljebb 50 %-át hívjuk meg. Kis létszámú jelentkezés (egy iskolából összesen legfeljebb 3 tanuló) esetén ez általában legfeljebb 1 tanuló meghívását jelenti.

2Kérjük a létszámtól is függő járulékos költségeket (utalvány, levél feladása) figyelembe venni.

3Kérjük, csökkentsék költségeiket, könnyítsék munkánkat azzal, hogy  18 vagy több fő nevezése esetén postautalványon fizetik be a nevezési díjakat.

4Bonus rendszer: egy iskolából 21 vagy több tanuló jelentkezése esetén a döntőre legalább két tanulót mindenképpen meghívunk.

Tömegesen előforduló azonos hibák esetén a meghívást egyedi mérlegelés szerint korlátozzuk.


Az első forduló feladatai

Titok Oktatásszervező BT