Tesztversenyek

Tesztversenyeink három fordulósak. Egy-egy fordulóban 30 tesztkérdést kell megoldani. Az első forduló anyagát minden iskola díjmentesen kapja meg, a versenyfelhívással együtt. Ennek megoldása után, a benne nyújtott teljesítmény alapján, a részvételi díj befizetésével egyidejűleg jelentkezhetnek a gyerekek a további fordulókra. A második fordulót is az iskolában írják, majd központilag javítjuk. A Budapesten rendezett III. fordulóba a versenyzok kb. 15%-a juthat be.

A döntőn legjobban szereplők könyvjutalomban részesülnek, valamennyi résztvevő emléklapot és valamilyen emléktárgyat kap.

Titok Oktatásszervező Bt.