Társaságunk története

Társaságunk, a TITOK Oktatásszervező Bt. 1992-ben alakult.

Arculatát két, egymással összefüggő tevékenységi kör határozza meg: tanulmányi versenyeket szervezünk a 9-14 éves korosztály számára, és pedagógus-továbbképzéseket tartunk.

Versenyeinkkel a mindannyiunkban élő versenyszellemet kihasználva szeretnénk megismertetni illetve megerősíteni a gyerekekben a tanulás, az intellektuális munka örömét; a feladatokban nemcsak a tanult ismereteket kérjük számon, hanem önálló keresésre, kutatásra ösztönözzük a gyerekeket; célunk nem elsősorban a legjobbak kiválasztása, hanem az iskolai anyag elmélyítése, kibővítése, minél több gyerek számára elérheto, élvezetes formában.

Levelező versenyeinken egyéni jelentkezők mellett csapatok is indulhatnak, ezzel egyrészt anyagi problémákon igyekszünk segíteni, másrészt közös munkára bíztatjuk őket.

Pedagógus-továbbképzéseink közül kiemelkedő jelentőségűek az 1994 és 2007 között rendezett Számítástechnika-oktatási Konferenciák, a Tanítók Akadémiája, továbbá a matematika, fizika, történelem és más tárgyú egynapos előadások.

A társaság ügyvezető igazgatója, Sztrókay Kálmán a 70-es évek óta foglalkozik az ismeretterjesztés tartalmi és formai művelésével, szervezésével és irányításával. Szívügyének, élethivatásának tekinti a legfiatalabb iskolás korosztály tudásának sokirányú bővítését. Az ő elképzelései alapján született az első országos levelező tanulmányi verseny, s e kezdeményezés örököseiként születnek társaságunk évről évre megújuló versenyei, rendezvényei.

Titok Oktatásszervező Bt.