Fizetési módok

Levelezőversenyeink esetén

Az angol-német-történelem levelező versenyek nevezési díjának befizetése  a nevezéssel egyidőben, alapvetően belföldi postautalványon fizetendő társaságunk címére: Titok Oktatásszervező Bt, 2092 Budakeszi, Fő utca 139. Az utalvány hátoldalán a “Közlemények” rovatban kérjük feltüntetni a befizetés azonosításához szükséges adatokat (nevet, iskolát, települést, tantárgyat).

A nevezési díj átutalással is fizethető társaságunk 10400205-02000271-00000000 számlájára. Közleményként ez esetben is kérjük a befizetéshez szükséges adatok megadását (név, iskola, település, tantárgy). Bankfiókban készpénz befizetést csak a banki készpénzbefizetési díjjal, azaz 320 Ft-tal növelt összegben fogadunk.

A befizetésről alapítvány részére akkor adhatunk számlát, ha a befizető ill. átutaló az alapítvány. Amennyiben a nevezési díj az iskola nevében kerül befizetésre, a számlát csakis az iskolának címezhetjük.

Tesztversenyeink esetén

Tesztversenyeik nevezési díjának befizetése alapvetően a nevezéssel egy időben belföldi postautalványon esedékes társaságunk címére: Titok Oktatásszervező Bt, 2092 Budakeszi, Fő utca 139. Feladóként az iskolát, alapítványi befizetés esetén az alapítványt, az utalvány hátoldalán a “Közlemények” rovatban a befizetés azonosításához szükséges további adatokat (verseny megnevezése, stb.) kérjük feltüntetni. Bankfiókban készpénz befizetést csak a banki készpénzbefizetési díjjal, azaz 320 Ft-tal növelt összegben fogadunk.

Átutalás egyéni számláról a nevezéssel egyidőben 10400205-02000271-00000000 számlánkra, közleményként az iskola és a település megadásával. Iskolai vagy alapítványi átutaláshoz a szükséges számlát a második fordulóval egybecsomagolva postázzuk. Ne utaljanak előre, várják meg a számla megérkezését. Az átutalás közleményében feltétlenül tüntessék fel számlánk sorszámát. Kérjük pontosan jelezzék, hogy az iskola vagy az alapítvány részére kérik-e a számlát.

Titok Oktatásszervező Bt.