A London Bridge verseny felhívása

A 2019/20. tanévben az 5., 6., 7. és 8. évfolyamos tanulók számára ismét megrendezzük

LONDON BRIDGE

angol nyelvi tesztversenyünket.

A háromfordulós, országos, egyéni tesztverseny lebonyolítása a következő módon történik:

1. FORDULÓ (VÁLOGATÓ)

Az ingyenes válogató forduló célja azoknak a tanulóknak a kiválasztása, akiket teljesítményük alapján érdemesnek tartanak a versenyre benevezni. Felhívásunkhoz mellékeljük a válogató forduló teszt rendszerű feladatanyagát (a feladatlap honlapunkról is letölthető). A feladatlapot a tanulók a nevezési határidőig bármely időpontban iskolai keretben vagy egyénileg oldhatják meg. A helyszíni értékeléshez segítséget adhat a mellékelt megoldási kulcs.

NEVEZÉS

Az ingyenes válogató fordulóban elért teljesítményük alapján a versenyre benevező tanulók adatait (iskola címe, tanulók neve,évfolyama, tanára) összegyűjtve emailben, levélben faxon február 5-ig kérjük fenti címünkre küldeni (az emaileket azonnal visszaigazoljuk). ). A nevezési díj legalább két tanuló jelentkezése esetén 1600 Ft/fő, egy tanuló esetén 2400 Ft/fő, 31 vagy több tanuló esetén 1300 Ft/fő1. A nevezési díjat belföldi postautalványon a nevezéssel egy napon fenti címünkre kérjünk befizetni (nevezésenként egy utalványon összegyűjtve)2. 30.000 Ft-nál nagyobb összeg (21 vagy tanuló több nevezési díja) egy postautalványon történő befizetésekor az utalványdíjat átvállaljuk. A számlát a 2. forduló feladataival együtt küldjük, ha az utalvány hátoldalán a “Közlemény” rovatban a “számlát kérünk” szöveget feltüntetik (alapítványi befizetés esetén a feladó az alapítvány legyen).

2. FORDULÓ (ISKOLAI DÖNTŐ)

A második forduló feladatait február 12-én postázzuk az iskola igazgatójának ill. a szervező pedagógusnak címezve. Minden résztvevő külön feladatlapot és sorszámozott kódlapot kap. A feladatokat a tanulók az iskolában, tanári felügyelettel február 26-ig oldják meg. A kódlapokat február 26-ig kell postára adni (elsőbbségi levélként). A beérkezett kódlapok értékelése után az eredményeket legkésőbb március 20-ig postázzuk az iskoláknak. A legjobb eredményt elért tanulókat meghívjuk az országos döntőre3, amelyen osztályonként az első 100-150 tanuló (12-16%) vehet részt.

3. FORDULÓ (ORSZÁGOS DÖNTŐ)

Az országos döntőt április 18-án, szombaton 10.00 órától 13.00 óráig rendezzük az ELTE Lágymányosi Campus Déli Épületében (Budapest XI., Pázmány Péter rkp. 1/c.). A versenyfeladatok megíratása után a helyszínen értékeljük az eredményeket, a győzteseket könyvjutalomban részesítjük. Ezt követően az országos döntő anyagát a honlapunkra felrakjuk, hogy a feladatokat a döntőbe nem jutott tanulók is megoldhassák.

A versennyel kapcsolatban további információkat a fenti elérhetőségeinken lehet kérni. Gyakorló feladatanyag, online tesztek www.titokonline.hu honlapunkon találhatók.


1A terembérleti díjak drámaian emelkedtek, azért váltottunk a Műszaki Egyetemről az ELTÉ-re, mert így csak 100 Ft-tal kell emelnünk a nevezési díjat, nem 500 Ft-tal.

2Kérjük a létszámtól is függő járulékos költségeket (utalvány, levél feladása) figyelembe venni. Átutalással fizetési szándékot kérjük a jelentkezéskor jelezni. Bankfiókban készpénz befizetést csak a banki készpénzbefizetési díjjal, 320 Ft-tal növelt összegben fogadunk.

3A döntőre egy iskolából egy évfolyamról általában legfeljebb 3 tanulót, az összes évfolyamról együtt benevezett tanulók legfeljebb 50 %-át hívjuk meg. Kis létszámú jelentkezés (egy iskolából összesen legfeljebb 3 tanuló) esetén ez általában legfeljebb 1 tanuló meghívását jelenti. Tömegesen előforduló azonos hibák esetén a meghívást egyedi mérlegelés szerint korlátozzuk.

Bonus rendszer: egy iskolából 21 vagy több tanuló jelentkezése esetén a döntőre legalább két tanulót mindenképpen meghívunk.


Az első forduló feladatai

Titok Oktatásszervező BT

COVID-19: Változtattunk tesztversenyeinken. Részletek.