A Kálti Márk verseny felhívása

Tisztelt Igazgatóság! Tisztelt Történelemtanár Kollégák!

A 2019/2020. tanévben az 5. és 6. évfolyamos tanulók számára rendezzük meg

KÁLTI MÁRK TÖRTÉNELEM TESZTVERSENYÜNKET.

A háromfordulós, országos, egyéni tesztverseny lebonyolítása a következő módon történik:

1. FORDULÓ (VÁLOGATÓ)

Az ingyenes válogató forduló célja azoknak a tanulóknak a kiválasztása, akiket teljesítményük alapján érdemesnek tartanak a versenyre benevezni1. Felhívásunkhoz egy példányban mellékeljük a válogató forduló teszt rendszerű feladatanyagát (a hetedikest ezen lap hátoldalán). A feladatokat a tanulók a nevezési határidőig bármely időpontban iskolai keretben vagy egyénileg oldhatják meg. A helyszíni értékeléshez segítséget adhat az alább található megoldókulcs.

NEVEZÉS

Az ingyenes válogató fordulóban elért teljesítményük alapján a versenyre benevező tanulók adatait (iskola címe, tanulók neve, évfolyama, tanára) összegyűjtve levélben, faxon vagy emailben március 16-ig kérjük fenti címünkre küldeni (az emaileket azonnal visszaigazoljuk).

A nevezési díj legalább két tanuló jelentkezése esetén  1600 Ft/fő, egy tanuló esetén 2400 Ft/fő, 31 vagy több tanuló esetén kedvezménnyel 1300 Ft/fő2. A nevezési díjat a nevezéssel egy napon kérjünk fenti címünkre belföldi postautalványon befizetni (nevezésenként egy utalványon összegyűjtve)3.vagy átutalni. 30.000 Ft feletti nevezési díj egy postautalványon történő befizetésekor az utalványdíjat átvállaljuk. A levonható összeg 20 tanulótól 1940 Ft, 33 tanulótól 2635 Ft. A számlát a 2. forduló feladataival együtt küldjük, ha az utalvány hátoldalán a “Közlemény” rovatban a “számlát kérünk” szöveget feltüntetik (alapítványi befizetés esetén a feladó az alapítvány legyen).

2. FORDULÓ (ISKOLAI DÖNTŐ)

A második forduló feladatait március 23-ig postázzuk az iskola igazgatójának ill. a szervező pedagógusnak címezve. Minden résztvevő külön feladatlapot és sorszámozott kódlapot kap. A feladatokat a tanulók az iskolában, tanári felügyelettel április 3-ig oldják meg. A kitöltött kódlapokat április 3-ig kell postára adni fenti címünkre (leggyorsabb, legbiztonságosabb a sima elsőbbségi levél, az ajánlott felesleges pénzkiadás). A beérkezett kódlapok értékelése után az eredményeket legkésőbb április 17-ig postázzuk az iskoláknak. A legjobb eredményt elért tanulókat meghívjuk az országos döntőre4, amelyen osztályonként az első 80-100 tanuló (a versenyzők legalább 12-15 %-a) vehet majd részt.

3. FORDULÓ (ORSZÁGOS DÖNTŐ)

Az országos döntőt május 16-án, szombaton 10.00 órától 13.00 óráig rendezzük az ELTE Lágymányosi Campus Déli Épületében (Budapest XI., Pázmány Péter rkp. 1/c.). A versenyfeladatok megíratása után a helyszínen értékeljük az eredményeket, a győzteseket könyvjutalomban részesítjük. Ezt követően az országos döntő anyaga honlapunkon elérhető lesz, hogy a döntőbe nem jutott tanulók is megismerjék a feladatokat.

A versennyel kapcsolatban további információkat emailben és fenti telefonszámunkon lehet kérni. A 2. és 3. fordulók anyaga megtalálható www.titokonline.hu honlapunkon, a versenyfelhívás végén. A felkészüléshez korábbi feladatlapok ugyanott találhatók.


1Hat fordulós egész éves történelem levelező versenyünk minden résztvevőjének 1600 Ft/fő helyett egységesen 1300 Ft/fő. A kedvezmény igénybevételéhez a nevezésen fel kll tüntetni a levelező verseny XXXX-XXT alakú kódszámát.

2A versenyre benevezést minden vállalkozó kedvű tanulónak ajánljuk, aki a válogató fordulóban legalább 66%-os teljesítményt ért el. A döntőre egy iskolából egy évfolyamról általában legfeljebb 3 tanulót, egy iskolából az összes benevezett tanuló legfeljebb 50 %-át hívjuk meg. Kis létszámú jelentkezés (egy iskolából legfeljebb 3 tanuló) esetén ez általában legfeljebb egy tanuló meghívását jelenti.

3Kérjük a létszámtól is függő járulékos költségeket (utalvány, levél feladása) figyelembe venni. Átutalással fizetési szándékot kérjük a jelentkezéskor jelezni. Bankfiókban készpénz befizetést csak a bank által nekünk felszámított 300 Ft készpénzbefizetési díjjal növelt összegben fogadunk.

4Bonus rendszer: egy iskolából 21 vagy több tanuló jelentkezése esetén a döntőre legalább két tanulót mindenképpen meghívunk. Tömegesen előforduló azonos hibák esetén a meghívást egyedi mérlegelés szerint korlátozzuk.


Az első forduló feladatai

Titok Oktatásszervező BT