Az Arany János verseny felhívása

A 2018/19. tanévben az 5.-6.-7.-8. évfolyamos tanulók számára rendezzük

ARANY JÁNOS MAGYARVERSENYÜNKET.

A három fordulós, országos, egyéni tesztverseny lebonyolítása az előző tanéviekhez hasonlóan, a következő módon történik:

  1. FORDULÓ (VÁLOGATÓ)

Az ingyenes válogató fordulócélja azoknak a tanulóknak a kiválasztása, akiket teljesítményük alapján érdemesnek tartanak a versenyre benevezni1. Felhívásunkhoz egy példányban mellékeljük a válogató forduló teszt rendszerű feladatanyagát (a feladatlapok honlapunkról is letölthetők). A feladatlapot a tanulók a nevezési határidőig bármely időpontban iskolai keretben vagy egyénileg oldhatják meg. A helyszíni értékeléshez segítséget adhat a mellékelt megoldási kulcs.

NEVEZÉS

Az ingyenes válogató fordulóban elért teljesítményük alapján a versenyre benevező tanulók adatait (iskola címe, tanulók neve,osztálya, tanára)iskolánként összegyűjtve e-mail-ben, faxon, levélbendecember 10-igkérjük fenti címünkre beküldeni (az e-mailben jelentkezéseket azonnal visszaigazoljuk). A nevezési díj legalább két tanulójelentkezése esetén 1500 Ft/fő, egy tanulóesetén 2000 Ft/fő, 31 vagy több tanulóesetén kedvezménnyel 1200 Ft/fő. A nevezési díjat belföldi postautalványon2anevezésselegy naponfenti címünkre kérjünk befizetni (nevezésenként egy utalványon összegyűjtve)21 vagy többnevezési díj egy postautalványon történő befizetésekor az utalványdíjat átvállaljuk3. A levonható összeg 21 tanulóra 1500 Ft, 22-43 tanulóra 1785 Ft, 44 tanulótól 2420 Ft. A számlát a 2. forduló feladataival együtt küldjük, ha az utalvány hátoldalán a “Közlemény” rovatban a “számlát kérünk” szöveget feltüntetik (alapítványi befizetés esetén a feladó az alapítvány legyen).

  1. FORDULÓ (ISKOLAI DÖNTŐ)

A második forduló feladatait január 3-ánpostázzuk az iskola igazgatójának ill. a szervező pedagógusnak címezve. Minden résztvevő számára külön feladatlapot és kódlapot küldünk.

A feladatokat a tanulók az iskolában, tanári felügyelettel január 21-igoldják meg. A kitöltött kódlapokat jan. 21-ig kérjük postára adni (elsőbbségi levélként). A beérkezett kódlapok értékelése után az eredményeket legkésőbb február 18-ig postázzuk az iskoláknak. A legjobb eredményt elért tanulókat meghívjuk az országos döntőre4, amelyen osztályonként az első 100-150 tanuló (a versenyzők 12-15 %-a) vehet majd részt.

  1. FORDULÓ (ORSZÁGOS DÖNTŐ)

Az országos döntőt március 24-én, vasárnap 10.00 órától 13.00 óráig rendezzük Budapesten, a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Épületében (Budapest XI., Műegyetem rakpart 3.). A versenyfeladatok megíratása után a helyszínen értékeljük az eredményeket, a győzteseket könyvjutalomban részesítjük. Ezt követően az országos döntő anyagát a honlapunkra felrakjuk, hogy a feladatokat a döntőbe nem jutott tanulók is megoldhassák.

A versennyel kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket a fenti telefonszámunkon várjuk. Gyakorló anyagként ajánljuk a www.titokonline.hu honlapunkról letölthető korábbi feladatlapjainkat.

Előre is nagyon köszönjük a Kollégák részvételét a verseny lebonyolításában.


1A versenyre benevezést elsősorban azoknak ajánljuk, akik a válogató fordulóban legalább 66%-os teljesítményt értek el. A döntőre egy iskolából egy évfolyamról általában legfeljebb 3 tanulót, az összes évfolyamról együtt benevezett tanulók legfeljebb 50 %-át hívjuk meg. Kis létszámú jelentkezés (egy iskolából összesen legfeljebb 3 tanuló) esetén ez általában legfeljebb 1 tanuló meghívását jelenti.

2Kérjük a létszámtól is függő járulékos költségeket (utalvány, levél feladása) figyelembe venni. Átutalásosfizetési szándékot kérjük a jelentkezéskor jelezni. Bankszámla számunk 10400205-02000271-00000000. Bankszámlára készpénz befizetést csak a banki készpénz-befizetési díjjal, azaz 300 Ft-tal növelt összegben fogadunk.

3Kérjük, csökkentsék költségeiket, könnyítsék munkánkat azzal, hogy  21 vagy több fő nevezése esetén postautalványon fizetik be a nevezési díjakat.

4Bonus rendszer: egy iskolából 21 vagy több tanuló jelentkezése esetén a döntőre legalább két tanulót mindenképpen meghívunk.

Tömegesen előforduló azonos hibák esetén a meghívást egyedi mérlegelés szerint korlátozzuk.

Az első forduló feladatai

Titok Oktatásszervező BT