A Herman Ottó Verseny felhívása

A 2018/19. tanévben 3.-4.-5.-6. évfolyamos tanulók számára ismét megrendezzük országos

HERMAN OTTÓ VERSENYÜNKET.

A háromfordulós, országos, egyéni tesztverseny lebonyolítása a következő módon történik:

  1. FORDULÓ (VÁLOGATÓ)

Az ingyenes válogató forduló célja azoknak a tanulóknak a kiválasztása, akiket teljesítményük alapján érdemesnek tartanak a versenyre benevezni1. Felhívásunkhoz egy példányban mellékeljük a válogató forduló teszt rendszerű feladatanyagát (a feladatlap igény szerint másolható, www.titokonline.huhonlapunkról is letölthető). A feladatlapot a tanulók a nevezési határidőig bármely időpontban iskolai keretben vagy egyénileg oldhatják meg. A helyszíni értékeléshez segítséget adhat az alább található megoldókulcs.

NEVEZÉS

Az ingyenes válogató fordulóban elért teljesítményük alapján a versenyre benevező tanulók adatait (iskola címe, tanulók neve,évfolyama, tanára) összegyűjtve levélben, faxon vagy emailben február 26-ig, keddig kérjük fenti címünkre küldeni (az emaileket azonnal visszaigazoljuk).

A nevezési díj legalább két tanulójelentkezése esetén  1500 Ft/fő, egy tanulóesetén 2000 Ft/fő, 31 vagy több tanulóesetén kedvezménnyel 1200 Ft/fő2. A nevezési díjat a nevezéssel egy napon kérjünk fenti címünkre belföldi postautalványon befizetni (nevezésenként egy utalványon összegyűjtve)3.vagy átutalni.  21 vagy többnevezési díj egy postautalványon történő befizetésekor az utalványdíjat átvállaljuk. A levonható összeg 21 tanulóra 1500 Ft, 22-43 tanulóra 1860 Ft, 44 tanulótól 2525 Ft. A számlát a 2. forduló feladataival együtt küldjük, ha az utalvány hátoldalán a “Közlemény” rovatban a “számlát kérünk” szöveget feltüntetik (alapítványi befizetés esetén a feladó az alapítvány legyen).

  1. FORDULÓ (ISKOLAI DÖNTŐ)

A második forduló feladatait március 6-ig postázzuk az iskola igazgatójának ill. a szervező pedagógusnak címezve. Minden résztvevő külön feladatlapot és sorszámozott kódlapot kap. A feladatokat a tanulók az iskolában, tanári felügyelettel március 22-ig oldják meg. A kódlapokat március 22-ig kérjük postára adni (leggyorsabb, legbiztonságosabb a sima elsőbbségi levél). A beérkezett kódlapok értékelése után az eredményeket legkésőbb április 8-ig postázzuk az iskoláknak. A legjobb eredményt elért tanulókat meghívjuk az országos döntőre3, amelyen évfolyamonként az első 100-150 tanuló (a versenyzők 12-15 %-a) vehet részt.

  1. FORDULÓ (ORSZÁGOS DÖNTŐ)

Az országos döntőt május 12-én, vasárnap 10.00 órától 13.00 óráig rendezzük a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Épületében (Budapest XI., Műegyetem rakpart 3.). A versenyfeladatok megíratása után a helyszínen értékeljük az eredményeket, a győzteseket könyvjutalomban részesítjük. Ezt követően az országos döntő anyaga honlapunkon elérhető lesz, hogy a döntőbe nem jutott tanulók is megismerjék a feladatokat.

A versennyel kapcsolatban további információkat a fenti elérhetőségeinken lehet kérni. Gyakorló feladatanyag, online tesztek www.titokonline.huhonlapunkon találhatók.


 

1A versenyre benevezést minden vállalkozó kedvű tanulónak ajánljuk, aki a válogató fordulóban legalább 66%-os teljesítményt ért el. A döntőre egy iskolából egy évfolyamról általában legfeljebb 3 tanulót, egy iskolából az összes benevezett tanuló legfeljebb 50 %-át hívjuk meg. Kis létszámú jelentkezés (egy iskolából legfeljebb 3 tanuló) esetén ez általában legfeljebb egy tanuló meghívását jelenti.

2Kérjük a létszámtól függő járulékos költségeket (utalvány, levél) figyelembe venni. Átutalásosfizetési szándékot a nevezéskor kérjük jelezni, mely esetben a számlát a 2. fordulóval együtt küldjük. Bankfiókban készpénzbefizetést csak a bankunk által nekünk számlázott 300 Ft költséggel megnövelve fogadunk.

3Egy iskolából 21 vagy több tanuló jelentkezése esetén legalább 2 tanuló garantáltan részt vehet a döntőn.

Az első forduló feladatai

Titok Oktatásszervező BT