A London Bridge verseny felhívása

A 2018/19. tanévben az 5., 6., 7. és 8. évfolyamos tanulók számára ismét megrendezzük

LONDON BRIDGE ANGOL NYELVI

TESZTVERSENYÜNKET.

A háromfordulós, országos, egyéni tesztverseny lebonyolítása a következő módon történik:

  1. FORDULÓ (VÁLOGATÓ)

Az ingyenes válogató forduló célja azoknak a tanulóknak a kiválasztása, akiket teljesítményük alapján érdemesnek tartanak a versenyre benevezni1. Felhívásunkhoz mellékeljük a válogató forduló teszt rendszerű feladatanyagát (a feladatlap honlapunkról is letölthető). A feladatlapot a tanulók a nevezési határidőig bármely időpontban iskolai keretben vagy egyénileg oldhatják meg. A helyszíni értékeléshez segítséget adhat a mellékelt megoldási kulcs.

NEVEZÉS

Az ingyenes válogató fordulóban elért teljesítményük alapján a versenyre benevező tanulók adatait (iskola címe, tanulók neve, évfolyama, tanára)összegyűjtve emailben, levélben faxon február 4-ig kérjük fenti címünkre küldeni (az emaileket azonnal visszaigazoljuk). A nevezési díj legalább két tanuló jelentkezése esetén 1500 Ft/fő, egy tanuló esetén 2000 Ft/fő, 31 vagy több tanuló esetén kedvezménnyel 1200 Ft/fő2. A nevezési díjat belföldi postautalványon a nevezéssel egy napon fenti címünkre kérjünk befizetni (nevezésenként egy utalványon összegyűjtve)3. 30.000 Ft-nál nagyobb összeg (21 vagy tanuló többnevezési díja) egy postautalványon történő befizetésekor az utalványdíjat átvállaljuk. A számlát a 2. forduló feladataival együtt küldjük, ha az utalvány hátoldalán a “Közlemény” rovatban a “számlát kérünk” szöveget feltüntetik (alapítványi befizetés esetén a feladó az alapítvány legyen).

  1. FORDULÓ (ISKOLAI DÖNTŐ)

A második forduló feladatait február 12-én postázzuk az iskola igazgatójának ill. a szervező pedagógusnak címezve. Minden résztvevő külön feladatlapot és sorszámozott kódlapot kap. A feladatokat a tanulók az iskolában, tanári felügyelettel február 27-ig oldják meg. A kódlapokat február 27-ig kell postára adni (elsőbbségi levélként). A beérkezett kódlapok értékelése után az eredményeket legkésőbb március 19-ig postázzuk az iskoláknak. A legjobb eredményt elért tanulókat meghívjuk az országos döntőre4, amelyen osztályonként az első 100-150 tanuló (12-16%) vehet részt.

  1. FORDULÓ (ORSZÁGOS DÖNTŐ)

Az országos döntőt április 14-én, vasárnap 10.00 órától 13.00 óráig rendezzük a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Épületében (Budapest XI., Műegyetem rakpart 3.). A versenyfeladatok megíratása után a helyszínen értékeljük az eredményeket, a győzteseket könyvjutalomban részesítjük. Ezt követően az országos döntő anyagát a honlapunkra felrakjuk, hogy a feladatokat a döntőbe nem jutott tanulók is megoldhassák.

A versennyel kapcsolatban további információkat a fenti elérhetőségeinken lehet kérni. Gyakorló feladatanyag, online tesztek www.titokonline.hu honlapunkon találhatók.

Előre is köszönjük a Kollégák részvételét a verseny lebonyolításában.


 

1A versenyre benevezést minden vállalkozó kedvű tanulónak ajánljuk, aki a válogató fordulóban legalább 66%-os teljesítményt ért el. A döntőre egy iskolából egy évfolyamról általában legfeljebb 3 tanulót, az összes évfolyamról együtt benevezett tanulók legfeljebb 50 %-át hívjuk meg. Kis létszámú jelentkezés (egy iskolából összesen legfeljebb 3 tanuló) esetén ez általában legfeljebb 1 tanuló meghívását jelenti.

2A forint gyengülése miatt költségeink növekedtek, a papír árak például  20%-kal emelkedtek, ennek ellenére ebben a tanévben az 1500 Ft-os nevezési díjat nem emeljük.

3Kérjük a létszámtól is függő járulékos költségeket (utalvány, levél feladása) figyelembe venni. Átutalással fizetési szándékot kérjük a jelentkezéskor jelezni. Bankfiókban készpénz befizetést csak a banki készpénzbefizetési díjjal, 300 Ft-tal növelt összegben fogadunk.

4Bonus rendszer: egy iskolából 21 vagy több tanuló jelentkezése esetén a döntőre legalább két tanulót mindenképpen meghívunk.

Tömegesen előforduló azonos hibák esetén a meghívást egyedi mérlegelés szerint korlátozzuk.


Az első forduló feladatai

Titok Oktatásszervező BT